Za'atar/ زَعْتَر
Buycott Palestine

Za'atar/ زَعْتَر

Regular price $12.00 $0.00 Unit price per

Palestinian Za'atar/ زَعْتَر

500 grams